Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media
 

VeDem Just

Asociația VeDemJust – Voci pentru democrație și Justiție și programele sale

Datele organizației

Denumire: Voci pentru Democraţie şi Justiţie;

Forma juridică: asociație;

Preşedinte: Lucian-Silviu Checheriţă;

Sediu: Str. Vlăhiţa, nr 1, bl. PM18BIS, sc. 2, et. 9, ap. 123, Bucureşti, Sector 3, cod 032271;

CIF: înmatriculată la Administrația Fiscală Sector 3, sub nr. 1025649, cod de înregistrare fiscală 35729909;

Conturi:

– cont Lei Nr. RO34 INGB 0000 9999 0574 0856, deschis la ING Bank Sucursala Metropolis;

– cont Euro Nr. RO66 INGB 0000 9999 0574 0862, deschis la ING Bank Sucursala Metropolis;

– cont USD Nr. RO71 INGB 0000 9999 0574 0869, deschis la ING Bank Sucursala Metropolis;

Cod SWIFT: INGBROBU;

Contact:  lucian.checherita@gmail.com, Tel: 0040-748.294.841.

Site: www.vedemjust.ro

 

Prezentarea asociației

Asociația VeDemJust a fost înființată de ziua drepturilor omului, pe 10 decembrie 2015 și a primit recunoaștere din partea autorităților la începutul anului 2016. Scopul său este unul complex și include: promovarea libertăţii, întărirea democrației, susţinerea statului de drept, buna guvernare, promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Organizaţia este concepută ca un think tank pentru întreg sistemul de justiţie, pornind de la învăţământul juridic, continuând cu instituţiile juridice şi terminând cu profesioniştii care îşi desfăşoară în mod direct sau sunt auxiliari în acest sistem. Asociaţia desfăşoară acţiuni de tip watchdog alertând decidenţii, sistemul şi opinia publică cu privire la chestiunile ce intră în sfera sa de activitate. VeDemJust desfășoară mai multe proiecte conforme scopului său.

Unul dintre obiectivele principale ale asociației este educarea cetățenilor în spiritul respectării legii. În paralel cu o amplă activitate desfășurată în online și offline pentru explicarea legislației pe înțelesul tuturor, organizația VeDemJust militează pentru introducerea materiei „educație juridică” ca disciplină în învățământul preuniversitar.

Membrii organizației

În activitățile VeDem Just sunt implicați:

 • Membri: persoane care au aderat la statutul organizației, cu drept de a participa la toate activitățile asociației și de a alege și a fi aleși în organele executive; în prezent sunt…..membri;
 • Voluntari (Colaboratori): sunt persoane care ajută punctual la dezvoltatea proiectelor asociației în diverse localități sau județe. Majoritatea sunt formați cu privire la tehnici și metode de a preda nonformal educația juridică în învățământul preuniversitar;
 • Ambasadori: sunt participanți formați în proiectul „Legal Academy” cu scopul de a dezvolta cluburi de educație juridică în școli și licee;
 • Fundraiseri: se ocupă de strângerea fondurilor de la sponsori și pot fi răsplătiți cu 10% din sumele aduse.

Structura asociației:

VeDem Just este organizată pe verticală și pe orizontală, astfel:

 • Ierarhizare: adunarea generală este organul de conducere colectiv, consiliul director alcătuit din 5 membri este organul executiv, președintele este cel care asumă obligații pentru asociație;
 • Structuri teritoriale: VeDem Just are sediul la București. Are o singură filială, la Brașov, care este înregistrată drept asociație distinctă. VeDem Just are patru sucursale, la Botoșani, Bacău, Galați, Argeș, care sunt gândite drept puncte de lucru în teritoriu.

Cheltuielile curente ale organizației

Organizația se bazează pe voluntariat. Ea nu are membrii remunerați în vreun fel.

Cheltuielile curente ale asociației presupun acoperirea costurilor pentru deplasărea voluntarilor la școli și licee (cost benzină sau motorină în localitățile unde se desfășoară lecțile de educație juridică), la evenimente sau conferințe pe teme de educație juridică în alte județe (cost combustibil sau transport avion, cazare), costul manualelor de educație juridică distribuite elevilor. Aproximăm că suma de 300 de euro lunar ar acoperi o parte a acestora.

 Programele asociației

 1. EDUIURIS (lansat în anul 2015) – este programul de educație juridică nonformală pentru elevii din învățământul preuniversitar dezvoltat de asociație. El a avut ca punct de pornire Protocolul dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației prin care practicienilor dreptului li s-a permis accesul în școli și licee, iar elevilor li s-a permis accesul în tribunale (încheiat în anul 2013 între ministere, reînnoit în anul 2017 și extins la avocați și ONG-uri – VeDemJust este și el partener în acest Protocol începând cu anul 2018). În cadrul acestor întâlniri elevilor li se explică la nivelul lor de înțelegere noțiuni despre stat și individ, drepturi și responsabilități, lege și libertate, toate la modul practic, inclusiv cu exemple din cazuistica judiciară privind minorii. Până acum, membrii asociației au desfășurat sau au organizat sesiuni de educație juridică în stil nonformal la școlile, liceele sau evenimentele organizate local de diverse ONG-uri din 23 de județe ale țării. Unele lecții chiar sunt filmate și postate pe internet. De asemenea, pentru lărgirea rețelei de voluntari, asociația organizează traininguri gratuite de instruire a studenților și avocaților care vor să predea nonformal educația juridică. Se fac procese simulate unde rolurile participanților sunt jucate de elevi. S-a dezvoltat site-ul www.educatiejuridica.ro cu materiale resursă ce sunt folositoare copiilor și tinerilor: manualul de educație juridică (ediția online gratuită, varianta audio și varianta tipărită contra cost), filmulețe de desene animate, filme motivaționale, fotografii 3D din sala de judecată. Activitatea este reflectată și pe rețelele de socializare: www.facebook.com/eduiuris și www.instagram.com/educatiejuridica.
 1. „Educație juridică – Cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații”. Este o variantă a programului EDUIURIS implementată de asociație în anul 2019 în Republica Moldova, printr-un proiect susținut de ambasada Olandei. În cadrul acestuia au fost formați avocați, judecători, procurori și polițiști pentru a preda nonformal educația juridică și a fost elaborat un Ghid de predare pentru profesioniștii dreptului și un Ghid practic pentru elevi – detalii pe www.educatiejuridica.md.
 1. „De-a Dreptul” (lansat în anul 2018) – este un program dezvoltat în mod autonom de aripa tânără a asociației VedemJust. Constă în dezvoltarea unei rețele de studenți la drept care țin ore de educație nonformală juridică în școli și licee, inclusiv din mediul rural. Rețeaua publică în mod constant mesaje civice și juridice adresate tinerilor pe facebook.com/educatiejuridicadeadreptul și instagram.com/educatiejuridicadeadreptul.
 1. Concurs de educație juridică – asociația organizează competiții între echipele având în componență elevi dintr-o localitate, pe teme din manualul de educație juridică, cu trei probe: întrebări cu răspuns viteză; întrebări cu răspuns tip grilă și proba de dezbateri. Au avut loc până acum astfel de evenimente unul în București (2016) și trei în Constanța (2017, 2018, 2019, în parteneriat cu Universitatea „Spiru Haret” din Constanța).
 1. Proces simulat (lansat în anul 2016) – Asociația organizează procese simulate(mock trials) unde rolurile participanților sunt jucate de elevi, la diverse evenimente sau chiar în sala de judecată. S-au făcut astfel de procese fie district, fie în cadrul taberelor Legal Academy, la Vatra-Dornei, Bascov, Zalău, Turda, Cluj-Napoca, Suceava vizând violența în școală, discriminarea, traficul de droguri.
 1. #O.I. organisme inteligente (lansat în anul 2018) – constă în producerea unui serial de desene animate pe teme de educație juridică. Au apărut până acum: episodul 1 „Magazin de vise” (cu sprijinul financiar al Ambasadei Canadei la București) și episodul 2 „Protest” (cu sprijinul financiar al comunității Declic);
 1. Doza de educație juridică (desfășurat în anul 2018 și 2019) – constă într-o serie de materiale informative în format grafic. Acestea au ca scop informarea și educarea tinerilor cu privire la unele elemente legislative de bază, descrise sub forma unor scurte paragrafe, ușor de înțeles și cu aplicabilitate imediată. Doza de luni ridică o problemă (Știați că…?), cea de miercuri oferă soluția (De reținut!), iar cea de vineri exemplifică un caz soluționat de justiție (Justiția a decis).
 1. LEJER (lansat în anul 2019) – LEgea și Justiția Explicate tuturoR. Constă în prezentarea sub forma unor fișe publicate periodic a unor noțiuni elementare privind legislația și sistemul juridic. Materialele au la bază manualul practic de educație juridică și civică „Legea pe-nțelesul tinerilor”. Primul fascicul este despre procesul penal și e publicat aici.
 1. „Tur virtual la tribunal” (lansat în anul 2019) – constă în fotografii în format 3D din sala de judecată, respectiv în fotografii tip tur virtual care au inserate explicații cu privire la rolul deținut de fiecare participant la proces.
 1. „Legal Academy” (lasat în anul 2019) – asociația adună reprezentanți ai elevilor din diverse județe în tabăre de vară/iarnă. Reprezentanții VeDemJust și invitații lor țin timp de cinci zile cursuri intensive privind subiecte care intră în programa de educație juridică: participanții primesc gratuit manualul de educație juridică editat de VeDemJust, se familiarizează cu noțiuni ce țin de domeniul legal și juridic (organizarea statului, democrația, funcționarea justiției, drepturi și responsabilități specifice vârstei, reguli juridice de utilizarea tehnologiei digitale și securitate cibernetică), stabilesc modul de implementare a proiectului de educație juridică la nivel local, organizează procese simulate și socializează prin jocuri specifice și vizionări de film cu tematică juridică. Fiecare dintre participanți primește o diplomă de absolvire și devine astfel un ambasador al educației juridice în localitatea/județul său. Primele două tabere au avut loc în anul 2019: în luna iulie pentru elevii din Transilvania (la Turda) și în luna august pentru elevii din Moldova (la Suceava).
 1. „Prietenii legii” (lansat în anul 2019) – fiecare ambasador de educație juridică va coordona în școala sa clubul „Prietenii legii” cu trei obiective: organizarea de întâlniri regulate pe teme de educație juridică și orientare în carieră, organizarea anuală a câte unui concurs de educație juridică, inclusiv cu proba de proces simulat, și pregătirea cadrului pentru identificarea profesorilor care să predea ca opțional la decizia școlii materia educație juridică ce urmează a fi instruiți de VeDemJust în cadrul unor sesiuni speciale. Primul club s-a înființat în 2019 la Botoșani.
 1. „Profu` de juridică” (lansat în anul 2019) – Asociația organizează tabere de instruire a profesorilor care nu au studii juridice și care sunt dispuși să predea educație juridică în mod formal în școlile și liceele unde deja activează, fie ca materie distinctă, opțional la decizia școlii, fie care modul în cadrul unor materii precum educație civică, sociologie, filosofie sau la orele de diriginție. Ei vor beneficia de un training intensiv bazat pe chestiuni elementare de drept. Asociația va depune demersuri pentru a fi acreditată de Ministerul Educației ca furnizor de formare pentru a credita cu puncte profesorii participanți. În anul 2018-2019 au fost patru licee în România unde această materie s-a predat în mod formal de profesori încadrați acolo, fiind prevăzută în curriculum la decizia școlii: Iași, Brașov, Baia-Mare și Aiud. În anul 2019-2020 se predă în Timișoara, Câmpia Turzii, Tecuci.
 1. „E-avocat” (în proiect) – presupune dezvoltarea unei aplicații digitale care să ofere consultanță juridică primară pe baza informațiilor deja existente în manualul de educație juridică. Cel interesat va tasta cuvinte cheie, predefinite, referitoare la o problemă juridică pe care o are, după care aplicația va da răspuns pe baza informațiilor din manual. Aplicația va avea o secțiune „Legal test”, care se va regăsit și ca modul atașat site-ului educatiejuridica.ro, ce va conține un chestionar cu întrebări și răspunsuri tip grilă pe teme de educație juridică. Elevii se vor înscrie în platformă și vor concura, pe baza diferite de dificultate, urmând ca cel care câștigă lunar, respectiv anual să fie premiați de asociație. Aplicația va putea fi folosită de profesorii de educație juridică la evaluările periodice de la clasă.
 1. „Legal Virtual” (în proiect) – se va dezvolta o aplocație Virtual Reality de tip gaming prin care utilizatorul va avea posibilitatea să participe într-o sală de judecată virtuală la toate activitățile judiciare, plasându-se în locul fiecărui participant și îndeplinind activitățile procesuale specifice acestuia. Jocul îi va oferi posibilitatea navigării tip arbore prin diverse opțiuni, rulând astfel scenarii diferite.
 1. „Școala de drept” (în proiect) – va fi construită/amenajată o clădire cu următoarele destinații: sală de judecată (replică), sală de conferințe pentru întâlniri tematice la cererea publicului și contra cost, locuri de cazare pentru elevii veniți la școala de vară și cea de iarnă, muzeu cu obiecte și documente privind justiția (cu vitrine itinerante ce vor fi deplasate, prin rotație, în palatele de justiție).