Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media

MODELE PROTOCOALE DE COLABORARE:

PROTOCOALE MINISTERIALE:

  • Protocol dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației prin care practicienilor dreptului li s-a permis accesul în școli și licee, iar elevilor li s-a permis accesul în instanțele judecătorești (încheiat în anul 2013 între ministere, reînnoit în anul 2017  și apoi în anul 2022, ultimele două fiind extinse la asociații);
  • Declarație de aderare de către VeDem Just la obiectul de educație juridică al Protocolului încheiat cu MJ în 2017 și apoi în anul 2023.

Protocoale de colaborare VeDem Just și instituții/organizații

  • Protocol de colaborare cu A.N.A pentru proiectul „Acționăm Just” (2021);
  • Protocol de colaborare între VeDem Just și Sindicatul Național al Greferi Judiciare „Dicasterial” (2021);
  • Acord de parteneriat între VeDem Just și Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG) pentru proiectul ,,Educatie Juridică în limba semnelor’’ care vizează cunoașterea și apărarea drepturilor surzilor (2020).

Protocoale încheiate de VeDem Just cu  unități și inspectorate școlare:

2023

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2017

Protocol de colaborare Asociația Consilierilor Juridici Bihor

 

2016

Protocol de colaborare Baroul Cluj

Protocol de colaborare cu Inspectoratul Județului Argeș

Scrisoare către unitățile școlare: