Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media

MODELE PROTOCOALE DE COLABORARE:

PROTOCOALE MINISTERIALE:

  • Protocol dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației prin care practicienilor dreptului li s-a permis accesul în școli și licee, iar elevilor li s-a permis accesul în instanțele judecătorești (încheiat în anul 2013 între ministere, reînnoit în anul 2017 și extins la asociații);
  • Declarație de aderare a VeDem Just la obiectul de educație juridică al Protocolului încheiat cu MJ (2017).

Protocoale de colaborare VeDem Just și instituții/organizații

  • Protocol de colaborare cu A.N.A pentru proiectul „Acționăm Just” (2021);
  • Protocol de colaborare între VeDem Just și Sindicatul Național al Greferi Judiciare „Dicasterial” (2021);
  • Acord de parteneriat între VeDem Just și Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG) pentru proiectul ,,Educatie Juridică în limba semnelor’’ care vizează cunoașterea și apărarea drepturilor surzilor (2020).

Protocoale încheiate de VeDem Just cu  unități și inspectorate școlare:

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2017

Protocol de colaborare Asociația Consilierilor Juridici Bihor

 

2016

Protocol de colaborare Baroul Cluj

Protocol de colaborare cu Inspectoratul Județului Argeș

Scrisoare către unitățile școlare: