Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media

Cele mai importante instrumente internaționale și naționale în privința drepturilor omului:

 

 

 

 

La nivelul ONU: DUDO, PIDCP, DUDO – PIESC;

 

 

La nivelul Consiliului Europei: CEDO, CEDO – simplificat, Carta sociala, Carta sociala – prezentare

 

 

La nivelul Uniunii Europene: Carta DFUE, Carta DFUE – prezentare, Carta DFUE – explicatii

 

 

La nivelul României: ConstitutiaRO-2003