Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media

EDUIURIS (lansat în anul 2015) – este programul de educație juridică nonformală pentru elevii din învățământul preuniversitar dezvoltat de asociația noastră. Scopul său este educarea juridică a copiilor și tinerilor, urmărindu-se cunoașterea legii de către aceștia, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Programul a avut ca punct de pornire Protocolul dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației prin care practicienilor dreptului li s-a permis accesul în școli și licee, iar elevilor li s-a permis accesul în instanțele judecătorești (încheiat în anul 2013 între ministere, reînnoit în anul 2017 și extins la asociații). VeDemJust este și partener în acest Protocol.

Protocoale Instituții de Învățământ