Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media
 

Despre

Ce este EDUIURIS?

.

EDUIURIS este un program complex de educație juridică dezvoltat de asociația Vedem Just – Voci pentru justiție și Democrație, care are drept obiectiv familiarizarea elevilor cu noțiuni elementare de legislație și justiție, necesare în viața cotidiană.

.

Programul de educație juridică are drept componente mai multe proiecte, care vizează două tipuri de activități :

.

1. Educație nonformală: asociația dezvoltă o rețea de voluntari constând în practicieni ai dreptului  magistrați, avocați, consilieri juridici, notari publici, mediatori, profesori de drept) și studenţi din cadrul facultăţilor de drept care, la solicitarea cadrelor didactice sau a elevilor, participă la întâlniri care se pot desfășura fie în unitățile școlare, fie în sediile instanțelor judecătorești. Majoritatea voluntarilor implicați beneficiază de instruire cu privire la metodele și tehnicile de predare a educației juridice în stil nonformal. Resursele utilizate cuprind ghiduri, filmulețe, procese simulate etc.

.

2. Educație formală: asociația militează pentru introducerea în curriculumul școlar a disciplinei „Educație juridică pentru elevi”. Pentru aceasta membrii asociației pune la dispoziția celor interesați programa disciplinei opționale, oferă în mod gratuit suportul de curs în variantă pdf. și tipărită și materiale video tematice, organizează cursuri de instruire a cadrelor didactice care predau această materie.

m

Ce este de făcut?

În România sunt patru milioane de copii, din care un milion sunt deja adolescenți. Legislaţia românească prevede că începând cu vârsta de 14 ani orice cetățean răspunde penal şi contravențional. Or, copiii noştri ar trebui să ştie ceea ce este permis şi ceea ce este interzis să facă chiar înainte de a împlini această vârstă, pentru a evita consecinţele negative asupra lor din cauza unor fapte comise sau anturaje nepotrivite. Orele de educaţie civică din clasele a III-a şi a IV-a, respectiv a VI-a şi a VII-a nu par a fi de ajuns.

EDUIURIS
Educație Juridică

Încredere0%
Profesionalism0%
Dreptate0%

Ce este de făcut?

În România sunt patru milioane de copii, din care un milion sunt deja adolescenți. Legislaţia românească prevede că începând cu vârsta de 14 ani orice cetățean răspunde penal şi contravențional. Or, copiii noştri ar trebui să ştie ceea ce este permis şi ceea ce este interzis să facă chiar înainte de a împlini această vârstă, pentru a evita consecinţele negative asupra lor din cauza unor fapte comise sau anturaje nepotrivite. Orele de educaţie civică din clasele a III-a şi a IV-a, respectiv a VI-a şi a VII-a nu par a fi de ajuns.

Cine suntem?

Suntem un grup tineri avocaţi, magistraţi, studenţi la drept, cadre didactice, consilieri juridici şi mediatori care credem că putem îmbunătăţi lucrurile pornind de la educarea copiilor în spiritul legalităţii. Cu toţii suntem voluntari reuniţi în proiectul naţional EDUIURIS, proiect dezvoltat de asociaţia Voci pentru Democrație și Justiție care a luat naștere acum doi ani. Ne-am propus cu acest proiect să ajungem atât la liceeni, ei fiind deja adolescenţi, cât şi la elevii din şcolile gimnaziale, care se apropie de vârsta răspunderii penale și contravenționale. Activitatea noastră se desfăşoară atât în mediul fizic, cât și online, pornind de la sensibilizarea copiilor cu privire la necesitatea respectării regulilor și legilor, ajungând la prevenirea delicvenței juvenile şi a victimizării copiilor, mergând până la noțiuni de organizare judiciară și, desigur, anticorupție.

Cum facem?

 

În baza legăturilor personale sau a protocoalelor încheiate de organizația noastră cu Inspectoratele Județene Școlare ori direct cu unitățile de învățământ mergem în şcoli şi licee, atât din mediul urban, cât şi din cel rural. Nu suntem profesori și nu le predăm drept elevilor, ci instructorii noștri sunt pregătiți în cadrul unor cursuri intensive de educație nonformală, organizate de asociație, unde se familiarizează cu metodele și tehnicile de predare a educației juridice. La întâlnirile cu elevii abandonăm limbajul juridic și discutăm ca niște prieteni mai mari cu elevii: le dăm exemple din dosarele noastre, le punem filmulețe motivante realizate chiar ne noi, le răspundem la întrebări, le dăm să citească ei înșiși din codurile juridice.

Apoi îi aducem pe copii în tribunale, în baza unui Protocol încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale și CSM încă din anul 2013 și reînnoit în anul 2017. Aici elevii se întâlnesc cu magistrați care le arată o sală de judecată, le explică cum se desfăşoară procesele şi le spun ce consecinţe pentru viitorul lor pot avea anumite fapte. Elevii își fac poze îmbrăcați în robele magistraților și avocaților. Unii sunt implicați în procese regizate care se desfășoară chiar într-o sală reală de judecată. Cei care răspund foarte bine sau pun întrebări deosebite primesc drept cadou Constituția, manualul de educație juridică pentru tineri sau broşura de educație juridică pentru copii.

Ce materiale folosim la aceste întâlniri?

 

În 2014 a apărut broșura „Unde-i lege nu-i tocmeală”, în care este explicat noul Cod Penal pe înțelesul copiilor mici, alcătuit de Poliția Capitalei și un membru VeDem Just.

 

În 2016 și apoi, republicat, în 2018 a apărut manualul „Educaţie juridică pentru liceeni. Ghid practic despre drepturi şi justiţie”, conținând 15 teme de interes cotidian în cadrul cărora ei află ce este democraţia, care sunt puterile statului şi de ce este important să meargă la vot începând cu împlinirea vârstei de 18 ani; care sunt drepturile copilului şi ce reprezintă interesul superior al acestuia; cum se dobândeşte numele, cum se poate acesta schimba şi ce este cetăţenia; ce îndatoriri au copiii în familie, ce obligaţii au părinţii faţă de copii, care sunt gradele de rudenie şi cum poate fi prevenită şi combătută violenţa domestică; de la ce vârstă copilul are dreptul să apeleze la doctor fără acordul părinţilor; care sunt pericolele consumului de substanţe interzise; unde apelează când achiziţionează produse defecte sau expirate; cum se pot proteja copiii de sarcini nedorite sau boli venerice, cum se pot lupta împotriva agresiunilor sexuale, în ce condiţii se poate căsători o persoană; care sunt regulile de comportament şi sancţiunile în mediul şcolar, cum se previne discriminarea şi cum se combate corupţia; care sunt regulile de circulaţie pe drumurile publice şi regulile de călătorie în afara ţării; cine încheie acte pentru minor până la 14 ani, respectiv după ce el împlineşte această vârstă, cum se poate deschide un cont bancar şi cum trebuie îngrijit un animal; ce trebuie să conţină un contract de muncă, cum se munceşte cu ziua şi cum se face voluntariat ori cum se obţine indemnizaţia de şomaj; cum este protejată viaţa privată utilizând internetul, de ce pe Facebook nu poate fi postat orice şi în ce condiţii poate apărea un copil la televizor; cum sunt aleşi copiii în organismele şcolare, care sunt regulile care trebuie respectate când fac o petrecere şi cum pot participa la ora de religie; care sunt organele legii şi cum poate un copil să ajungă un om al legii; cum se desfăşoară un proces civil sau penal şi ce drepturi au copiii implicaţi în procese.

Manualul este publicat pe site-ul proiectului de unde poate fi descărcat gratuit, inclusiv în limbile engleză și germană, precum și în varianta audio. El este disponibil în librării sub numele  „Legea pe-nțelesul tinerilor” editat de HUMANITAS.

Unde este reflectată activitatea noastră?

Am alcătuit site-ul www.educatiejuridica.ro unde sunt urcate atât materialele pe care le folosim în activitățile de predare, cât și cele de popularizare a proiectului: în secțiunea EDURESURSE se găsesc broșura pentru copiii mici, ghidul pentru adolescenți ( ajuns între timp la a treia ediție), videoclipul „Stai că nu mai merge-așa!” prin care promovăm proiectul, clipul de prezentare a statisticilor privind copiii implicați în procese, în VIDEOLECȚII sunt urcate lecții complete de educație juridică filmate în unele școli și licee care au fost ținute de magistrați, avocați și studenți, iar în EDUACȚIUNI se găsește evidența zilnică a activităților desfășurate de membrii și voluntarii asociației în țară.

Ce am realizat până acum?

Am instruit în mod gratuit peste 800 de avocați, consilieri juridici și studenți la drept care să predea nonformal educație juridică în școli, licee și instituții speciale de ocrotire. Am încheiat protocoale cu 10 inspectorate școlare județene. În doi ani de zile cei implicați în proiectul nostru au ținut lecții în Bucureşti şi în judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraș-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomiţa, Iași, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Vaslui.

Am organizat trei procese simulate la Vatra-Dornei, la Bascov și la Cluj-Napoca, având protagoniști copiii, care sunt filmate și postate pe internet.

Din resurse proprii am tipărit 3.000 de broșuri pentru copii și 5.000 de ghiduri pentru adolescenți pe care le-am distribuit elevilor din capitală și mai multe județe ale țării. Am susținut proiectul de împărțire a 4.500 de ghiduri în Rădăuți și în comunele alăturate, cu sprijinul financiar al unei companii din zonă.

Am pus bazele proiectului local EdJust la Iași, unde studenții la drept din cadrul Universității „Al.I. Cuza” și-au asumat să țină lecții de educație juridică nu doar la Iași, ci și în Vaslui. Am pus bazele proiectului „De-a dreptul” în care studenți la Drept din diverse județe merg prin școli și licee pentru a ține nonformal lecții de educație juridică.

Am organizat concursuri de cunoștințe ce țin de educația juridică pentru elevii de liceu, în anul 2015 la București – Citizens of Tomorrow și în anul 2016 la Constanța – Know the Law.

Am alcătuit site-ul www.educatiejuridica.ro. Am conceput contul „educatiejuridica” pe Facebook, Twitter și Instagram pentru a ține la curent publicul interesat de activitățile noastre. Am alcătuit pe Facebook grupul „educație juridică – grup de discuții”, unde copiii și practicienii dreptului dezbat diverse teme fie cuprinse în ghid, fie aduse în agendă de presă.

Am militat pentru introducerea educaţiei juridice ca materie de studiu obligatorie şi pentru cuprinderea acestei preocupări în planurile strategice pentru următorii ani, având întâlniri repetate cu reprezentanții ministerelor justiției și educației. Eforturile noastre se regăsesc azi reflectate în documentele guvernamentale întocmite: educaţia juridică este menţionată în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin H.G. nr. 1155/2014 (la pct. E2) și în Planul de acțiune aferent (la pct. F2) și în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aprobată prin H.G. nr. 583/2016 (Anexa 1, obiectivul 3.2, măsura 5). Mai mult, educația juridică este deja o componentă a noii materii, intitulată „Educaţie socială”, care se predă în clasa a V-a începând cu anul şcolar 2017-2018 și va fi, din anul următor, o componentă în materia „Educație pentru cetățenie democratică” care se va preda la clasa a VII-a.

Există patru licee în care educația juridică se predă ca materie opțională ( de către profesori titluari ai altor materii), toți patru fiind și absolvenți de drept: în Brașov, Iași, Baia-Mare și Aiud.

Ce ne motivează?

Noi credem cu tărie că tinerii de azi au nevoie de educaţie civică, etică, juridică, religioasă, sexuală, politică, rutieră, nutrițională, financiară, antreprenorială, pentru mediu. Dorim să construim viitorul cu şi pentru aceşti tineri. Ne dorim ca ei să rămână, să trăiască, să muncească în România, țară căreia noi îi suntem fideli!

Ne-a bucurat să vedem că în noiembrie 2017 decanii a șase facultăți de drept au cerut să se predea la liceu noțiuni minime de drept. Am fost extrem de încântați să vedem că Parchetul General, CSM și Ministerul Justiției au decretat ca în lunile octombrie/noiembrie și martie a fiecărui an să se organizeze dimp de cinci zile consecutive acțiuni în cadrul  „Săptămâna educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar” constând în întâlniri dintre magistrați și elevi.

Nu mai vrem să auzim argumente precum „Legea e făcută ca să fie încălcată”, resemnări precum „Asta e!” ori „Merge și-așa!”, justificări precum „Unde dă părintele, crește” sau cutume derivate din  „Bătaia e ruptă din rai”. Noi dorim ca legea să fie respectată, aceasta ca o condiție fundamentală pentru a avea și menține o democraţie bazată pe libertate, respectarea drepturilor fiecăruia şi asumarea responsabilităţii.

Mai mult, la nivel ONU a fost adoptată Declarația de la Doha – promovarea unei culturi a legalității, în 2015, care și-a propus patru obiective principale, dintre care unul este E4J – Educație pentru Justiție. Acesta își propune prevenirea criminalității și promovarea culturii legii în rândul elevilor și studenților. Acum două săptămâni, manualul alcătuit de Cristi Danileț, tradus în engleză și germană, a fost acceptat ca resursă a acestui program.

Cum dorim să continuăm proiectul?

Construirea unui HUB: un sediu pentru desfășurarea unor întâlniri tematice de educație juridică pentru adulți și copii.

Formarea instructorilor voluntari care vor susține lecții nonformale de educație juridică în școli și licee. Alcătuirea unei rețele naționale. Predarea lecțiilor. Tipărirea Ghidului de educatie juridică (ideal in 900.000 de exemplare). Distribuirea Ghidului de educație juridică. Filmarea unor lecții model.

Formarea profesorilor din școli care vor preda formal educația juridică ca disciplină opțională: face to face și e-learning.

Redactare a trei manuale de educație juridică: pentru elevii de clasa a patra, pentru elevii de clasa a șaptea, pentru elevii de clasa a 11-a.

Traducerea Ghidului de educatie juridica in 10 limbi straine. Traducerea Ghidului de educatie juridica in limbaj mimico-gestual pentru elevii surzi.

Producerea de infografice bazate pe Ghid. Producerea unui serial de desene animate pe teme de educație juridică (Deja am realizat episodul „Magazin de vise” și „Protest” care au și subtitrare în limba engleză). Producerea unui puzzle pentru copiii mici având ca temă o sală de judecată.

Aplicații pentru telefonul mobil: joc cu intrebari tip grilă; dicționar juridic pentru copii; manualul pentru copii în format friendly, având căutări tematice bazate pe cuvinte cheie.

Organizare Clubul „Prietenii legii” în fiecare școală. Alcătuirea unei rețele naționale. Organizarea unor școli de vară cu cei care sunt coordonatori zonali.

Concurs de educație juridică pentru liceeni (întrebări viteză). Fază pe județ (întrebări tip grilă). Fază pe regiune economică (procese simulate). Faza națională (debate).

Film: proces simulat jucat de copii în sala de judecată, cu stop cadru pe fiecare acțiune sau personaj și explicarea rolului sau a ceea ce se petrece la un moment dat.

Date de contact:

Lucian Checheriță, președinte VeDemJust: lucian.checherita@gmail.com, tel. 0040-748.29.48.41

Cristi Danileț, coordonator EDUIURIS: cristivdan@yahoo.com, tel. 0040-742.18.25.81