Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media
 

Proiecte

Proiecte în cadrul programului EDUIURIS de educație juridică al asociației Voci pentru Democrație și Justiție:

.

 1. Educație juridică nonformală (lansat în anul 2015): este proiectul pentru elevii din învățământul preuniversitar dezvoltat de asociație. El a avut ca punct de pornire Protocolul dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației prin care practicienilor dreptului li s-a permis accesul în școli și licee, iar elevilor li s-a permis accesul în tribunale (încheiat în anul 2013 între ministere, reînnoit în anul 2017 când a fost extins la avocați și ONG-uri – astfel VeDem Just a devenit partener în acest Protocol începând cu anul 2018). În cadrul acestor întâlniri elevilor li se explică la nivelul lor de înțelegere noțiuni despre stat și individ, drepturi și responsabilități, lege și libertate, toate la modul practic, inclusiv cu exemple din cazuistica judiciară privind minorii. Până acum, membrii asociației au desfășurat sau au organizat sesiuni de educație juridică nonformală la școlile, liceele sau evenimentele organizate local de diverse ONG-uri din 24 de județe ale țării pentru aproximativ 20.000 de elevi. Cu o parte din inspectoratele școlare sau unitățile școlare s-au încheiat parteneriate.
 2. Ghid de educație juridică (lansat în anul 2016): asociația a editat un ghid adresat elevilor. Ediția din anul 2021-2022 se intitulează „Elevul și legea” și se adresează copiilor care se apropie de sau au împlinit deja vârsta de 14 ani. Elevii, părinții și profesorii vor găsi aici regulile aplicabile în diverse situații: acasă, pe stradă, online, la școală, la locul de joacă, la cumpărături, la locul de muncă, la bancă, în străinătate, în sala de judecată. Ei vor afla cum să prevină și să reacționeze la agresiuni, cum pot apela rapid și sigur la organele legii, ce proceduri trebuie urmate în relație cu autoritățile statului, care sunt sancțiunile în cazul încălcării legii. Asociația distribuie gratuit ghidul elevilor din clasele unde se predă educația juridică ca materie opțională, precum și unora din elevii care participă la orele de educație juridică nonformală.
 3. Formare de formatori (lansat în anul 2016): Pentru lărgirea rețelei de voluntari, asociația organizează traininguri gratuite de instruire a studenților și practicienilor dreptului care vor să predea educația juridică. Aceștia dobândesc certificate emise de asociație care atestă participarea la un curs intensiv de instruire în metode și tehnici de predare a educației juridice nonformale în învățământul preuniversitar.
 4. Site resursă (lansat în anul 2015): VeDem Just a dezvoltat site-ul  www.educatiejuridica.ro ce cuprinde materiale resursă ce sunt folositoare instructorilor și destinatarilor: ghiduri de educație juridică (ediția pdf, varianta audio și  în limbajul semnelor), procese simulate având drept protagoniști copii și tineri, filmulețe de desene animate), filme motivaționale (Statistici dureroase, SOS Copiii, Harta juridică a vârstelor – minorii), tur virtual în sala de judecată, lecții filmate ținute de studenți și praticieni ai dreptului, teste de educație juridică, extrase din ghidul de educație juridică sub formă de doze periodice, imnul muzical al educației juridice. Activitatea de educație juridică desfășurată de organizație sau de entități similare este reflectată și pe rețelele de socializare: fb.com/eduiuris, instagram.com/vedemjust și twitter.com/EducatieJuridic.
 5. „Cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații”. Este o variantă a proiectului EDUIURIS implementată de asociație în anul 2019 în Republica Moldova, printr-un proiect susținut de ambasada Olandei. În cadrul acestuia au fost formați avocați, judecători, procurori și polițiști pentru a preda nonformal educația juridică și a fost elaborat un Ghid de predare pentru profesioniștii dreptului și un Ghid practic pentru elevi – detalii pe www.educatiejuridica.md;
 6. „De-a Dreptul” (lansat în anul 2018) – este un proiect dezvoltat de aripa tânără a asociației VedemJust. Constă în dezvoltarea unei rețele de studenți la drept care țin ore de educație nonformală juridică în școli și licee, inclusiv din mediul rural. Rețeaua publică în mod constant mesaje civice și juridice adresate tinerilor pe facebook.com/educatiejuridicadeadreptul și instagram.com/educatiejuridicadeadreptul;
 7. Concurs de educație juridică (lansat în anul 2016)–asociația organizează competiții între echipele având în componență elevi dintr-o localitate, pe teme din ghidul de educație juridică, cu trei probe: întrebări cu răspuns viteză; întrebări cu răspuns tip grilă și proba de dezbateri. Au avut loc până acum astfel de evenimente unul în București (Citizens of Tomorrow, în parteneriat cu „Danube Youth Alliance”, 2016), trei în Constanța (Know the Lawîn parteneriat cu Universitatea „Spiru Haret” din Constanța, în anii 2017-2019) și unul în Cluj-Napoca ( I love rule of law, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantermir” din Cluj-Napoca, 2021);
 8. Procese simulate (lansat în anul 2016) – asociația organizează procese simulate (mock trials) unde rolurile participanților sunt jucate de elevi, la diverse evenimente sau chiar în sala de judecată. S-au făcut astfel de procese în cadrul taberelor Legal Academy de la Turda și Suceava, dar și la diverse evenimente organizate la Vatra-Dornei, Bascov, Zalău, Cluj-Napoca vizând violența în școală, discriminarea, traficul de droguri, agresiuni sexuale;
 9. #O.I. – organisme inteligente (lansat în anul 2018) – constă în producerea unui serial de desene animate pe teme de educație juridică. Au apărut până acum: episodul 1 „Magazin de vise” (cu sprijinul financiar al Ambasadei Canadei la București) și episodul 2 „Protest” (cu sprijinul financiar al comunității Declic);
 10. Doza de educație juridică (desfășurat în anul 2018 și 2019) – constă într-o serie de materiale informative în format grafic. Acestea au ca scop informarea și educarea tinerilor cu privire la unele elemente legislative de bază, descrise sub forma unor scurte paragrafe, ușor de înțeles și cu aplicabilitate imediată. Doza de luni ridică o problemă (Știați că…?),cea de miercuri oferă soluția (De reținut!), iar cea de vineri exemplifică un caz soluționat de justiție (Justiția a decis).
 11. LEJER (lansat în anul 2019) – LEgea și Justiția Explicate tuturoR. Constă în prezentarea sub forma unor fișe publicate periodic a unor noțiuni elementare privind legislația și sistemul juridic. Primul fascicul este despre procesul penal, al doilea despre sancțiunile aplicate profesorilor care agresează elevii și a treia fișă despre agresiunile elev contra elev;
 12. Tur virtual la tribunal (lansat în anul 2019) – constă în fotografii de tip tur virtual care au inserate explicații cu privire la rolul deținut de fiecare participant la proces.
 13. Legal Academy (lansat în anul 2019) – asociația adună reprezentanți ai elevilor din diverse județe, în tabăre de vară/iarnă. Reprezentanții VeDem Just și invitații lor țin timp de cinci zile cursuri intensive privind subiecte care intră în programa de educație juridică: participanții primesc gratuit ghidul de educație juridică editat de asociație, se familiarizează cu noțiuni ce țin de domeniul legal și juridic (organizarea statului, democrația, funcționarea justiției, drepturi și responsabilități specifice vârstei, reguli juridice de utilizarea tehnologiei digitale și securitate cibernetică, informații anti-drog și anti-trafic de persoane), stabilesc modul de implementare a proiectului de educație juridică la nivel local, organizează procese simulate și socializează prin jocuri specifice și vizionări de film cu tematică juridică. Fiecare dintre participanți primește o diplomă de absolvire și devine astfel un ambasador al educației juridice în localitatea/județul său. Au avut loc tabere în luna iulie 2019 pentru elevii din Transilvania (la Turda), în luna august pentru elevii din Nordul și Estul României (la Suceava), în luna august 2021 pentru elevi români și basarabeni (Școala de Libertate, la Costinești). Relatări pe FB aici;
 14. „Prietenii legii – club de educație juridică” (lansat în anul 2019) – fiecare ambasador de educație juridică va coordona în școala sa clubul „Prietenii legii” având trei obiective: organizarea de întâlniri regulate pe teme de educație juridică și orientare în carieră, organizarea anuală a câte unui concurs de educație juridică având ca probă și proces simulat, și identificarea profesorilor care să predea ca opțional la decizia școlii materia educație juridică ce urmează a fi instruiți de VeDem Just în cadrul unor sesiuni speciale. S-au înființat cluburi la Botoșani, Tecuci, Suceava, București, Pitești, Bacău.
 15. Laborator de educație juridică – asociația și-a propus dotarea unei clase din câte o școală cu afișe tematice și cărți de educație juridică, iar pentru proiector vor fi puse la dispoziția clasei materiale video din rândul resurselor asociației. Prima școală care a oferit un astfel de spațiu este Liceul Teoretic „Marin Preda” din București (2019), iar a doua este Școala nr. 10 din Bacău;
 16. Profu`de juridică (lansat în anul 2019)– asociația organizează sesiuni de instruire pentru profesorii care nu au studii juridice și care sunt dispuși să predea educație juridică în mod formal în școlile și liceele unde deja activează, fie ca materie distinctă – opțional la decizia școlii, fie ca modul în cadrul unor materii – precum educație civică, sociologie, filosofie sau la orele de diriginție. Trainingul este ținut de un magistrat și vizează elemente juridice de bază în cadrul unei tabere sau în modalitate online. Profesorii instruiți fac parte dintr-un grup de whatsapp organizat de VeDem Just. Relații pe FB aici;
 17. Legal Test (lansat în anul 2019) propune testarea cunoștințelor elementare de legislație printr-o aplicație de tip quizz. Sunt două baterii de teste cu întrebări și răspunsuri sub formă de grilă: prima conține 20 de întrebări având un grad redus de dificultate, iar a doua conține 20 de întrebări având un grad mediu de dificultate. Fiecărei întrebări îi corespunde trei variante de răspuns. Utilizatorul trebuie să bifeze un singur răspuns ori poate trece direct la următoarea întrebare. La sfârșitul testului cunoștințele utilizatorului sunt evaluate procentual, indicându-se răspunsul bifat și cel corect pentru fiecare întrebare;
 18. „Leapșa Juridică”: colecție de melodii cunoscute cu versurile adaptate la diverse teme juridice. Colecția este creată de echipa VeDem Just, colaboratori, muzicieni celebri, trupe celebre. Puteţi vedea clipurile create de: VAMA- Love the Law şi COMPACT – Cântec pentru prieteni;
 19. „Fii profesionist! Fii jurist!” (lansat în anul 2020): constă în prezentarea profesiilor juridice în cadrul unor broșuri informative. Prima broșură privește profesia de grefier aici;
 20. Legea pentru toți (lansat în anul 2017) este proiectul prin care populația este informată pe site-ul organizației cu privire la noile acte normative și sunt explicate pe-nțelesul tuturor;
 21. ȘaLaLa-Școala de Lege și Libertate (lansat în anul 2020) este proiectul prin care se țin lecții online de educație juridică prin intermediul platformei Youtube;
 22. Şcoala de libertate: Proiect desfășurat în perioada 10.12.2020-10.12.2021 şi susținut de Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos, dedicat educației tinerilor între 14 și 19 ani cu privire la libertatea de exprimare, drepturile femeilor, drepturile comunității LGBT, libertatea de religie, apărătorii drepturilor omului, justiția internațională. Se continuă în mediul online prin informări regulate ale unor extrase din broşurile realizate; #scoaladelibertate;
 23. Lege-n-Dar(lansat la data de 11.12.2020) – este o aplicaţie de educaţie juridică pentru telefonul mobil, un asistent legal destinat, întro primă etapă, copiilor şi tinerilor. Navigarea se face potrivit unui Meniu ușor de răsfoit sau poți face o interogare pentru subiectul de interes după Cuvinte-cheie. Aplicaţia are șase funcționalități: (1) Învață să gândești legal: regulile de urmat în familie, pe stradă, la școală, în online, în mașină, la medic, la locul de muncă, la tribunal. Informațiile au la bază ghidul de educație juridică „Elevul și Legea”. Fiecare secțiune are pastile de informații grupate în „Știați că”, „De reținut”, „Statistici”, „Cazuri reale”. Au fost utilizate peste 500 de acte normative uzuale, care se pot accesa la finalul fiecărui capitol; (2) Alertă legală: știri în timp real despre legi noi explicate pe scurt, evenimente juridice, hotărâri deosebite; (3) Testează-te: verifică cunoștințe elementare juridice;  (4) Video Legal: lecții video de educație juridică ținute de membrii VeDem Just; (5) Calendar Legal: de ce sărbătorim o zi națională sau internațională, cine a declarat-o și cum se reflectă în viața socială sau în legislație; (6) Dicționar de legaleză: peste 1000 de termeni juridici sunt explicaţi pe înţelesul tuturor și peste 780 de expresii latineşti care țin de domeniul dreptului sunt traduse în română;  
 24. Educaţie juridică pentru nevăzători şi surzi: asociaţia a publicat manualul de educaţie juridică în format AUDIO, care poate fi utilizat de nevăzători. Pe data de 17.12.2020 a lansat manualul de educaţie juridică în limba semnelor române, pentru populaţia surdă.
 25. Educaţie juridică în limbi străine: versiunile limbile engleză, germană, spaniolă şi maghiară ale ghidului “Elevul şi Legea” destinate copiilor românilor aflaţi în străinătate, copiilor corporatiştilor străini aflaţi în România şi copiilor de diplomaţi străini ce activează în ţara noastră.
 26. Calendar civic-legal: constă în prezentarea în cadrul aplicației „Lege-n-Dar” a zilelor naţionale şi internaţionale cu impact pentru domeniul legal şi juridic, cu explicaţii privind scopul declararării zilei respective, legislaţiei incidente şi şi instituţiilor reponsabile. Cele mai ample subiecte vor fi tratate distinct prin comunicate pe site-ul VeDem Just (început în anul 2021);
 27. Dicționar de legaleză: constă în explicarea în cadrul aplicației „Lege-n-Dar” a unor noțiuni juridice de bază pe înțelesul tuturor;
 28. „Acționăm Just”: proiect desfășurat în școli cu reprezentanții A.N.A. pentru a explica copiilor efectele asupra sănătății și, eventual, penale ale consumului și traficului de droguri (2021-2022);
 29. „Minutul Legal”: filmulețe urcate pe canalul de youtube, de max. 60 secunde cu teme civico-juridice (hotărâri judecătorești, legi, evenimente) explicate pe înțelesul tuturor (început în ianuarie 2022);
 30. Junior Legal Academy”: proiect de educație juridică pentru prichindei și juniori, în parteneriat cu Liceul Marin Preda din București (lansat în mai 2022).
 31. Ştiri legale„: constă în prezentarea zilnică a ştirilor apărute în mass-media la nivel naţional despre copiii implicaţi în comiterea de infracţiuni, ca victime sau ca autori. Se transmite subn formă de alerge pe telefonul mobil pentru abonaţii la aplicaţia „Lege-n-Dar. Gândeşte legal!” (lansat în sept. 2023); #stirilegale

.

.

ÎN PROGRES:

 1. Manuale de educație juridică: Membrii asociației intenționează alcătuirea a trei manuale: a. „Abecedar juridic” pentru copiii din ciclul primar, b. „Eu și Legea” pentru elevii din ciclul gimnazial; c. „Legea pe-nțelesul tinerilor” pentru elevii de la liceu;
 2. Teatru social-legal: se va pune în scenă de către o trupă de actori o piesă de teatru social pe teme juridice. Vor fi 10 reprezentanții în localități diferite. Piesa va cuprinde mai multe acte. În funcție de profilul spectatorilor, vor fi jucate module diferite;
 3. „Legal Virtual”: se va dezvolta o aplicație Virtual Reality de tip gaming prin care utilizatorul va avea posibilitatea să participe într-o sală de judecată virtuală la toate activitățile judiciare, plasându-se în locul fiecărui participant și îndeplinind activitățile procesuale specifice acestuia. Jocul îi va oferi posibilitatea navigării tip arbore prin diverse opțiuni, rulând astfel scenarii diferite;
 4. „Școala de drept”: va fi construită/amenajată o clădire cu următoarele destinații: sală de judecată (replică), sală de conferințe pentru întâlniri tematice la cererea publicului și contra cost, locuri de cazare pentru elevii veniți la școala de vară și cea de iarnă, muzeu cu obiecte (instrumente de tortură din trecut, instrumente din prezent folosite pentru comiterea de infracțiuni, lucruri purtate de victime în momentul comiterii infracțiunii) și documente privind justiția (hotărâri vechi) amplasate în vitrine itinerante ce vor fi deplasate, prin rotație, în palatele de justiție;
 5. „Minighid juridic pentru cei mari”: asociația va redacta un minighid pentru profesori, respectiv un minighid pentru părinți. Ele vor explica, sub formă de întrebări și răspunsuri, care sunt drepturile și îndatoririle lor în raport cu elevii, respectiv proprii copii;
 6. „Caravana educației juridice”: asociația va merge prin țară pentru a preda Educație Juridică în zonele vulnerabile. Obiectivul acestui proiect este de a ajunge în locurile îndepărtate unde copiii nu au acces la educație școlară de calitate. În același timp vom coopta în proiect cadrele didactice de acolo pentru a implementa orele de educație juridică în școală ca materie opțională. Lecțiile vor fi ținute în aer liber, se vor face jocuri interactive tematice și vor fi donate ghiduri de educație juridică și alte materiale educative de la parteneri;
 7. „Ghid de orientare în carieră pentru profesiile juridice”: asociația va redacta un ghid de carieră și consiliere în cariera juridică pentru elevi și va cuprinde explicarea tuturor profesiilor juridice astfel încât aceștia să își poată face alegeri documentate înainte să meargă la facultățile de drept. Ghidul va avea format fizic, electronic și vom pregăti workshop-uri și prezentări atât pentru tineri cât și pentru adulți;
 8.  Legal Box: pachet complet de educație juridică în mai multe limbi străine și ghidul de implementare pentru alte state europene;
 9. O lege pe zi: în fiecare zi se va publica un scurt filmuleț în care se va explica câte o lege uzuală;
 10. Harta legală a vârstelor: constă în prezentarea drepturilor şi îndatoririlor apărute în viaţa unei persoane pe măsură ce creşte în vârstă.

Data actualizării: 18.09.2023