Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media
 

VeDem Just

Asociația VeDemJust – Voci pentru Democrație și Justiție

 

Datele organizației

Denumire: Asociația „Voci pentru Democraţie şi Justiţie”;

Forma juridică: asociație;

Preşedinte: Lucian-Silviu Checheriţă;

Sediu: Str. Vlăhiţa, nr 1, bl. PM18BIS, sc. 2, et. 9, ap. 123, Bucureşti, Sector 3, cod 032271;

CIF: înmatriculată la Administrația Fiscală Sector 3, sub nr. 1025649, cod de înregistrare fiscală 35729909;

Conturi:

– cont Lei Nr. RO34 INGB 0000 9999 0574 0856, deschis la ING Bank Sucursala Metropolis;

– cont Euro Nr. RO66 INGB 0000 9999 0574 0862, deschis la ING Bank Sucursala Metropolis;

– cont USD Nr. RO71 INGB 0000 9999 0574 0869, deschis la ING Bank Sucursala Metropolis;

Cod SWIFT: INGBROBU;

Contact:  lucian.checherita@gmail.com, Tel: 0040-748.294.841.

Web: vedemjust.ro; FB: eduiuris; Insta: VeDem Just

 

Prezentarea asociației

Asociația VeDemJust a fost înființată de ziua drepturilor omului, pe 10 decembrie 2015 și a primit recunoaștere din partea autorităților la începutul anului 2016. Scopul său este unul complex și include: promovarea libertăţii, întărirea democrației, susţinerea statului de drept, buna guvernare, promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Organizaţia este concepută ca un think tank pentru întreg sistemul de justiţie, pornind de la învăţământul juridic, continuând cu instituţiile juridice şi terminând cu profesioniştii care îşi desfăşoară în mod direct sau sunt auxiliari în acest sistem. Asociaţia desfăşoară acţiuni de tip watchdog alertând decidenţii, sistemul şi opinia publică cu privire la chestiunile ce intră în sfera sa de activitate. VeDemJust desfășoară mai multe proiecte conforme scopului său.

Unul dintre obiectivele principale ale asociației este educarea cetățenilor în spiritul respectării legii. În paralel cu o amplă activitate desfășurată în online și offline pentru explicarea legislației pe înțelesul tuturor, organizația VeDemJust militează pentru introducerea materiei „educație juridică pentru elevi” ca disciplină în învățământul preuniversitar.

.

Membrii organizației

În activitățile VeDem Just sunt implicați:

  • Membri: persoane care au aderat la statutul organizației, cu drept de a participa la toate activitățile asociației și de a alege și a fi aleși în organele executive; în prezent sunt membri simpli;
  • Voluntari (Colaboratori): sunt persoane care ajută punctual la dezvoltatea proiectelor asociației în diverse localități sau județe. Majoritatea sunt formați cu privire la tehnici și metode de a preda nonformal educația juridică în învățământul preuniversitar;
  • Ambasadori: sunt participanți formați în proiectul „Legal Academy” cu scopul de a dezvolta cluburi și a desfășuira activități de educație juridică în școli și licee;
  • Fundraiseri: se ocupă de strângerea fondurilor de la sponsori și pot fi răsplătiți cu 10% din sumele aduse.

.

Structura asociației:

VeDem Just este organizată pe verticală și pe orizontală, astfel:

  • Ierarhizare: adunarea generală este organul de conducere colectiv, consiliul director alcătuit din 3 membri este organul executiv, președintele este cel care asumă obligații pentru asociație în relație cu terții;
  • Structuri teritoriale: VeDem Just are sediul la București. Are o singură filială, la Brașov, care este înregistrată drept asociație distinctă. VeDem Just are patru sucursale, la Botoșani, Bacău, Galați, Argeș, care sunt gândite drept puncte de lucru în teritoriu.

.

Cheltuielile curente ale organizației

Organizația folosește venituri obținute în urma unor donații, sponsorizări sau redirecționarea impozitului pe venit datorat statului.

Activitățile se desfășoară pe bază de voluntariat. Membrii nu sunt remunerați. Unele cheltuieli făcute pentru deplasări în scopul educației juridice sunt decontate. În măsura fondurilor, asociația cumpără drepturi de autor pentru unele materiale cedate.

.

 Programele asociației:

Click aici!